Zestawy przyłączeniowe dla zbiorników paliwa, wody, ścieków oraz uniwersalna pokrywa rewizyjna

23 listopada 2020 | Biuletyn Techniki Jachtowej nr 7, Osprzęt jachtowy

Uniwersalny port rewizyjny o mocnej konstrukcji kołnierza w pierścieniu typu ILT120 jest przedstawiony na rysunku 1.

Rys. 1. Uniwersalny port rewizyjny typu ILT120

Umożliwia on łatwe otwieranie, inspekcję i czyszczenie zbiornika nawet gdy był on zamknięty przez dłuższy czas. Ten port inspekcyjny ma przeciwkołnierz i gumową uszczelkę. Wszystko, co jest wymagane do jego instalacji, to wykonanie otworu Ø 159 mm specjalnie do tego celu przygotowaną otwornicą, którą przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Piła (otwornica) Ø 159 mm dla zbiorników plastikowych do portu rewizyjnego i wszystkich zestawów przyłączeniowych opisanych w tym artykule

Zestaw podłączeniowy typu ILTCONF38 zbiornika do paliwa ilustruje rysunek 3. Posiada on wszystkie niezbędne króćce, takie jak złączkę wlewu paliwa Ø 38 mm, złącze zasysania i powrotu paliwa Ø 8 mm / Ø 10 mm, przyłącze wentylacji Ø 16 mm, kołnierz SAE z pięcioma otworami do przyłączenia czujnika poziomu paliwa, przyłącze ssące Ø 8 mm do podłączenia generatora Diesla.

Rys. 3. Zestaw podłączeniowy typu ILTCONF38 do zbiornika paliwa

Zestaw podłączeniowy wody pitnej typu ILTCOND przedstawiony jest na rysunku 4. Utrzymywanie w świeżości słodkiej wody i zapobieganie narostom w zbiorniku jest dość trudnym zadaniem, lecz duży otwór, bo Ø 159 mm, może pomóc w czyszczeniu zbiornika. Okresowe czyszczenie wszystkich złączek i samego zbiornika będzie dużo łatwiejsze i możliwe do realizacji w krótszym czasie niż zwykle. Niniejszy zestaw przyłączeniowy zawiera złączkę Ø 38 mm do napełniania zbiornika, złączkę Ø 13 mm do zasysania wody pitnej, złączkę wentylacyjną Ø 16 mm oraz kołnierz SAE z pięcioma otworami do przyłączenia czujnika poziomu wody.

Rys. 4. Zestaw podłączeniowy typu ILTCOND do zbiornika wody pitnej

Zestaw podłączeniowy typu ILTCONW stosowany jest do zbiorników ściekowych (rysunek 5). W tym przypadku duży otwór rewizyjny ma szczególną wartość w sytuacji czyszczenia zbiornika. Ten port zawiera złączki wlotowe o średnicach Ø 38 mm, Ø 25 mm oraz Ø 19 mm, a także złącze wentylacyjne Ø 19 mm, natomiast do opróżniania zbiornika port ma standardowe gniazdo do zamocowania w nim przemysłowej rury Ø 40 mm, którą należy nabyć osobno, na przykład w sklepie z armaturą, i przyciąć ją na żądaną długość i zamocować w gnieździe zestawu przyłączeniowego.

Rys. 5. Zestaw podłączeniowy typu ILTCONW do zbiorników ściekowych

Wszystkie opisane porty i rewizje mogą być stosowane we wszystkich typach zbiorników wykonanych ze stali, aluminium czy sztywnego tworzywa sztucznego.