Elastyczne mocowanie silników na poduszkach metalowo-gumowych

24 lutego 2021 | Biuletyn Techniki Jachtowej nr 8, Osprzęt jachtowy

Moment obrotowy silnika jest jednym z decydujących czynników dla określenia obciążenia, któremu poddane są elastyczne mocowania silnika.

Gdy zainstalowany jest mocniejszy silnik, ważne jest użycie poniższego wzoru do określenia obciążenia na podporę:

Przykład poduszek typu KSTEUN25V i KSTEUN35V do silników jedno- lub dwucylindrowych o mocach od 4 kW do 15 KW przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Poduszki silników małej mocy (od 4 kW do 15 kW)

Poduszki typu KSTEUN40V są odpowiednie dla silników trzycylindrowych, posiadają stosunkowo miękki gumowy element, który spełnia wymagania lekkich jachtów. Elementy gumowe zapewniają optymalne tłumienie. Poduszki te charakteryzują wewnętrzne bufory, które ograniczają ruchy silnika przy rozruchu i zatrzymywaniu. Poduszki te przenoszą siły pionowe i poziome.

Poduszki hydrauliczne typu MITSTEUN będące hydroamortyzatorami są połączeniem konwencjonalnych gumowo-metalowych amortyzatorów oraz hydraulicznych pochłaniaczy wstrząsów. Są bardzo skuteczne w redukcji drgań i hałasu. Maksymalne statyczne obciążenie na podporę wynosi 60 kg, a maksymalne parcie 50 kg, dlatego w instalacji linii wału napędowego należy stosować sprzęgło homokinetyczne. Poduszki te są przeznaczone do silników o mocy od 18 kW do 26 kW. Na rysunku 3 przedstawiono widok i przekrój omawianej poduszki.

Rys. 2. Poduszka KSTEUN40A do silników trzycylindrowych
Rys. 3. Hydrauliczna poduszka typu MITSTEUN

Dla silników z przedziału mocy do 60 kW należy zastosować poduszki model KSTEUN 50, 75, 80 lub 100 w zależności od mocy i masy silnika (rys. 4).

Rys. 4. Poduszka KSTEUN, model 50, 75, 80, 100

Poduszki typu HY zaprojektowano dla ciężkich silników z czterema lub więcej cylindrami. Ten typ wyjątkowo nadaje się do aplikacji z morskimi silnikami diesla o mocach od 30 kW do 125 kW, cechuje go niska sztywność w kierunku pionowym, zaś wysoka sztywność w kierunku wzdłużnym.

Rys. 5. Poduszka typu HY, model 100, 150, 230

Poduszki typu LMX przeznaczone są dla morskich silników diesla o mocy od 70 kW do 350 kW. Ten typ zaprojektowano ze szczególnym odniesieniem stosunku mocy do ciężaru nowoczesnych silników diesla. Ciężar silnika w porównaniu do jego parcia staje się coraz niższy. Typ LMX gwarantuje optymalne tłumienie drgań, nawet przy jałowych obrotach silnika. Cechuje się bardzo wysoką sztywnością w kierunku poziomym, co pozwala na przyjęcie znacznego naporu. Poduszki te również tłumią drgania poziome powstałe w poprzek łodzi.

Rys. 6. Poduszka typu LMX, model 140, 210, 340, 500