Czasopismo Biuletyn Techniki Jachtowej jest kwartalnikiem wydawanym od 2019 roku. Wydawcą jest Vetus Polska. W skład redakcji wchodzą osoby, które od wielu lat zawodowo aktywnie pracują w szeroko rozumianym światowym przemyśle jachtowym i każdego dnia uczestniczą w jego rozwoju oraz biorą czynny udział w kreowaniu jachtów pod względem nowoczesnego wyposażenia technicznego, komfortu użytkowania, serwisu i konserwacji oraz bezpieczeństwa żeglugi.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na techniczną wiedzę z dziedziny inżynierii jachtingu na łamach naszego czasopisma publikujemy artykuły techniczne poświęcone tematyce montażu, eksploatacji i konserwacji układów napędowych, urządzeń oraz nowoczesnych systemów jachtowych. Opisujemy zagadnienia dotyczące usprawniania procesów produkcyjnych, zasad nowoczesnego łańcucha dostaw oraz logistyki stosowanej w produkcji jachtów, a także nowoczesnych fabryk.   

Dzielimy się z Państwem wiedzą, w jakim kierunku podąża światowy rozwój nowoczesnych jednostek pływających.

Publikujemy wywiady z ludźmi mającymi wpływ na rozwój nowoczesnej produkcji i infrastruktury jachtowej.

Współpracujemy z wybitnym gronem ludzi nauki, dlatego w naszym Biuletynie Techniki Jachtowej publikowane są również ciekawe artykuły naukowe.

Zaś z myślą o żeglarzach, w naszym czasopiśmie nie zabraknie informacji o ciekawych rejsach, czy morskich eskapadach. Biuletyn Techniki Jachtowej jest dedykowany dla szerokiego grona odbiorców: producentów jachtów, serwisów, szkutników, użytkowników jachtów, studentów, naukowców oraz pasjonatów i hobbystów

Zapraszamy do dzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami i zachęcamy do współpracy. Wszelkie informacje oraz uwagi proszę kierować na adres poczty elektronicznej info@BTJ.com.pl

Redaktor naczelny
Tomasz Gonciarz