Redaktor:
Tomasz Gonciarz

Redakcja:
Wojciech Cieślik
Bogusław Wałejko
Wojciech Szarek
Marcin Szturo
Władysław Bożek