Tematyka artykułów eksperckich / poradnikowych publikowanych w Biuletynie Techniki Jachtowej obejmuje zagadnienia dotyczące procesów projektowania, produkcji, eksploatacji i konserwacji jachtów a także układów napędowych, nowych technologii, tworzyw sztucznych oraz wszelkiej infrastruktury stosowanej w przemyśle jachtowym ze szczególnym uwzględnieniem następujących bloków tematycznych:

 • Silniki (spalinowe i elektryczne)
 • Układy przeniesienia napędu
 • Systemy pokładowe
 • Energia elektryczna
 • Tworzywa sztuczne
 • Urządzenia transportowe
 • Maszyny i narzędzia do produkcji jachtów
 • Narzędzia wspomagające projektowanie jachtów
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw
 • Wyposażenie hal produkcyjnych
 • Ochrona środowiska

Schemat postępowania. Artykuł ekspercki / poradnikowy

Wskazówki dla autorów:

 1. Przygotowanie struktury artykułu

Poniżej podane wytyczne struktury artykułu powinny być zastosowane w przypadku publikacji artykułów eksperckich / poradnikowych, w którym wymaga się by zachować podstawowe elementy takie jak:

 • Tytuł (powinien oddawać treść i cel artykułu, powinien być możliwie zwięzły, zrozumiały i konkretny, nie powinien zawierać skrótów oraz być zgodny z tematyką Biuletynu Techniki Jachtowej)
 • Pełne imię i Nazwisko Autora lub Autorów (wiodący autor będzie odpowiedzialny za autentyczność informacji o wkładzie poszczególnych współautorów.)
 • Tekst główny (powinien być podzielony na poszczególne rozdziały (numerowane), zawierać między innymi wstęp, rozwinięcie i podsumowanie. Rysunki umieszczane w tekście powinny być dobrej jakości (minimum 300 dpi) a Autorzy artykułu deklarują zgodę na ich publikację ze względu na posiadane do nich prawa autorskie CC BY bądź inne)
 • Literatura

2. Formatowanie artykułu realizowane jest przez wydawnictwo BTJ dlatego autorzy artykułów proszeni są o dostarczenie treści w podstawowym układzie jednokolumnowym wraz z możliwie dobrej jakości zdjęciami.

3. Zgłoszenie artykułu

 • Redakcja BTJ przyjmuje do druku oryginalne prace napisane w języku polskim. Zgłoszenie artykułu odbywa się przez wysłanie gotowego artykułu na adres e-mail redakcji: radakcja@btj.com.pl

4. Autorzy są informowani o opinii Redakcji BTJ. W przypadku uwag Autorzy powinni odnieść się do nich w terminie wyznaczonym przez Redakcję (1 tydzień).

5. Publikacja artykułu

 • Artykuł zostanie opublikowany na łamach kwartalnika BTJ po pozytywnej opinii Redakcji BTJ.

Prace, które nie odpowiadają tematyce kwartalnika są odrzucane.