Dobre praktyki lakiernika: przygotowanie powierzchni do malowania

17 stycznia 2023 | Biuletyn Techniki Jachtowej nr 14, Technika jachtowa

Poprawne przygotowanie powierzchni jest kluczem do zachwycającego efektu, jaki oferują profesjonalne farby nawierzchniowe używane w branży jachtowej. Zebraliśmy dla Państwa informacje na temat najlepszych praktyk związanych z przygotowaniem powierzchni do malowania, jakie zostały opracowane przez doświadczonych aplikatorów, lakierników i najlepsze stocznie w Polsce i na świecie.

12 kroków najlepszego przygotowania powierzchni do malowania

Zidentyfikowano 12 najlepszych praktyk przygotowania powierzchni do malowania. W niektórych przypadkach nie wszystkie kroki są wymagane, ale w artykule podajemy kompletną i przydatną listę wzorowego toku prac. Lista pomoże lakiernikom zminimalizować defekty lakiernicze oraz inne wady lakiernicze, takie jak wgłębienia, rybie oczy, kratery, pinholes, ślady po czyszczeniu, zamglenie, brak połysku, ślady po taśmie, których przyczyną może być zanieczyszczona powierzchnia, zanieczyszczenia powietrza lub otoczenia pracy.

KROKIOBSZAR I OPIS CZYNNOŚCI
Wstępne czyszczenie (tylko w przypadku remontu)
1Krok pierwszy dotyczy tylko remontów i polega na ocenie stanu jednostki oraz przygotowaniu planu prac.
Oceń powłoki z ceramiki. Jeżeli jest taka potrzeba, usuń je.
Oceń powłoki pod kątem kompatybilności chemicznej.
Umyj silnym detergentem z ciepłą wodą powierzchnię przeznaczoną do remontu. Może to być na przykład International Super Cleaner YMB820.
Przygotowanie i czyszczenie
2Oczyść obszar roboczy, powierzchnię do malowania włącznie z rusztowaniem przy użyciu sprężonego powietrza i podciśnienia.
3Opcjonalnie umyj powierzchnię przy użyciu Super Cleaner (lub detergentu) z wodą.
4Opłucz powierzchnię, używając czystej wody.
5Osusz powierzchnię, używając czystych, niestrzępiących się, suchych ścierek. Użycie sprężonego powietrza przy osuszaniu powierzchni pomoże usunąć zamkniętą wilgoć oraz potencjalne uwięzione zanieczyszczenia.
6Czyszczenie przy użyciu AWLGRIP SURFACE CLEANER T0340/International Wipe Down Solvent ITA075, metodą dwóch szmatek.
Ochrona powierzchni łodzi
7Jeżeli używana jest powłoka antystatyczna, zasłoń powierzchnię do malowania folią. Bardzo ważne jest, aby powierzchnia była całkowicie sucha przed zakrywaniem. Nie może być na niej pozostałości zmywaczy oraz wody. Folia na powierzchni powinna być tylko niezbędne minimum czasu.
8Usuń folię zaraz po aplikacji antystatyku. Najlepszą praktyka jest zrolowanie folii, aby uniknąć nadmiernego zanieczyszczenia podczas usuwania jej.
Pamiętaj, usuwanie folii zgromadzi ładunki elektrostatyczne – użycie czystej wody pomoże zredukować ten efekt.
Czyszczenie końcowe
9a) Jeżeli były stosowane powłoki antystatyczne na bazie wody albo plastikowe okrywy, przeprowadź dodatkowe mycie z użyciem czystej wody, a następnie dokładnie osusz.
b) Użyj Awlgrip T0340/International Wipe Down Solvent 600, metodą dwóch szmatek (aby usunąć możliwe zanieczyszczenia z plastiku).
10Opcjonalnie, gdzie jest to możliwe, Awlprep Surface Cleaner T0008 Alkohol, przetrzyj powierzchnię, pomoże on usunąć potencjalną wilgoć i/lub trudne zanieczyszczenia.
11Oczyść powierzchnię ściereczką pyłochłonną oraz delikatnie sprężonym powietrzem (2-3 bar/30-45 psi), pozwoli to usunąć uwięziony pył (można użyć do tego pistoletu antystatycznego).
12Na zakończenie użyj ściereczki pyłochłonnej bezpośrednio przed aplikacją.

Najlepsze i najgorsze praktyki

Obserwując pracowników stoczni jachtowych, udało się zidentyfikować działania, które można zaliczyć do dobrych praktyk, oraz takie, które będą przyczyną porażki w obszarze przygotowania farb, przygotowania i konserwacji sprzętu.

Spisane czynności pomogą stworzyć doskonałą listę kontrolną do weryfikacji poprawności malowania wstępnego, wyboru narzędzi oraz ich konserwacji.

PRZYGOTOWANIE FARB
Dobre praktyki
• Stwórz oddzielny, czysty obszar do mieszania farb.
• Oczyść i odtłuść wszystkie narzędzia do mieszania przed i po użyciu, przy zastosowaniu odpowiedniego środka.
• Upewnij się, że temperatura produktów jest taka sama, jak pomieszczenia, w którym będzie natrysk.
• Używaj rękawiczek, zakryj włosy oraz zarost podczas mieszania farby.
• Standaryzowane wiadra/kubki, mieszadła zapewnią powtarzalność.
• Zamknij szczelnie puszki i odstaw na miejsce niezwłocznie po użyciu.
• Dobrą praktyką jest przefiltrowanie farby, używając dobrych sitek lakierniczych. Nie stosuj bawełnianych filtrów.
• Upewnij się, że wiadra/kubki są odporne na rozcieńczalniki i zmywacze, które będą używane.
• Wiadra, kuwety, plastikowe wkłady często są produkowane wtryskowo – pamiętaj, aby odtłuścić te przedmioty przed użyciem, aby usunąć woski i rozdzielacze stosowane w produkcji.
Złe praktyki
• Używanie sprzętu do mieszania zanieczyszczonego starą farbą (np. brudne wiadra, mieszadła itd.).
• Brudne pomieszczenia do mieszania i przygotowania farb (utrzymuj czyste powierzchnie robocze i narzędzia).
• Używanie elektrycznych mieszadeł w plastikowych wiadrach uszkadza powierzchnię wiadra i zanieczyszcza farbę. Pneumatyczny mieszalnik może zanieczyścić farbę olejami z brudnego powietrza. Ostre krawędzie mieszadła również mogą uszkadzać plastikowe wiadra, jeżeli stosowane są metalowe mieszadła, muszą mieć zaokrąglone krawędzie.
• Stosowanie strzykawek do dozowania farby z tłoczkiem gumowym może powodować problem z silikonem.
• Wiadra produkowane wtryskowo mogą mieć na powierzchni woski oraz rozdzielacze, np. tak jak kosze na odpady.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SPRZĘTU
Dobre praktyki
• Wyznaczone miejsce do czyszczenia sprzętu.
• Płucz/myj sprzęt w tym samym rozcieńczalniku, który był użyty do natrysku farby.
• Zakryj węże doprowadzające farbę plastikowymi osłonami.
• Węże powinny być często kontrolowane ze względu na możliwość utwardzania się materiału w ich wnętrzu.
• Używaj węży, które odporne są na rozcieńczalniki zastosowane w farbach jachtowych.
• Puste węże oczyść i usuń pozostałości rozcieńczalników.
• Konserwuj zbiorniki ciśnieniowe oraz węże i pistolety przeznaczone dla podkładów i nawierzchniowych farb.
• Przy czyszczeniu zbiorników ciśnieniowych oraz węży zawsze płucz do momentu, aż rozcieńczalnik będzie bezbarwny.
• Przed demontażem zawsze wyczyść z zewnątrz zbiornik ciśnieniowy, węże. Mały pędzel pomoże oczyścić miejsca trudno dostępne.
• Aby wyczyścić pistolet natryskowy, odłącz wszystkie węże, zdejmij osłonę, dyszę i igłę aby być pewnym, że wszystkie elementy są czyste.
• Zdemontuj wszystkie złączki/nakrętki z węży, aby również można było je wyczyścić. Użyj sprężonego powietrza, aby osuszyć elementy z produktów czyszczących, włącznie z wężami.
• Przechowuj cały sprzęt w czystym i suchym miejscu.
Złe praktyki
• Nie dopuść do zaschnięcia farby w sprzęcie, wężach przed płukaniem i myciem (natychmiast wyczyść).
• Nie zostawiaj pistoletu lub węży zamoczonych w rozcieńczalniku.
• Nie myj sprzętu lub nie płucz zbiornika ciśnieniowego ani węży zanieczyszczonym, brudnym rozcieńczalnikiem.
• Nie dopuść, aby niefiltrowane lub zanieczyszczone powietrze dostało się do pomieszczenia podczas czyszczenia sprzętu, lub by było użyte do czyszczenia.
• Nie stosuj różnych produktów do czyszczenia (zmywaczy).
• Nie używaj węży, które nie są odporne na rozcieńczalniki/ zmywacze, które będą stosowane.

KOŃCOWE CZYSZCZENIE
Dobre praktyki
• Zapewnij dobrą wentylację po użyciu zmywaczy.
• W brudnym otoczeniu umyj wstępnie powierzchnię przy użyciu Super Cleaner i czystej wody.
• Jeżeli są stosowane środki antystatyczne na bazie wody, ZAWSZE trzeba przeprowadzić dodatkowe mycie powierzchni czystą wodą przed czyszczeniem zmywaczami, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia po powłoce antystatycznej.
• Używaj wyłącznie czystych, niestrzępiących się ściereczek.
• Zawsze stosuj metodę dwóch ścierek z rekomendowanym zmywaczem i ścierką.
• Zmieniaj często nasączoną ścierkę i suchą, aby uniknąć śladów wycierania.
• Jeżeli to możliwe, stwórz zespół do czyszczenia. Zapewni to dokładniejsze czyszczenie i ułatwi pracę. (Przykład: 1 osoba wyciera na mokro, 1 osoba wyciera na sucho w 50%, ostatnia osoba wyciera do sucha w 100%/finalnie).
• Zlej zużyty zmywacz do wyznaczonego pojemnika odpornego na zmywacze i rozcieńczalniki. Nie przelewaj go z powrotem do puszki.
• Używanie pistoletów antystatycznych możliwe jest w niektórych warunkach.
• Sprawdź wyloty powietrza białą szmatką/papierem podczas nadmuchu na powierzchnię.
• Zawsze sprawdź działanie, stan separatora wody i oleju w sprężarce, osuszacza powietrza w sprężarce.
• W miejscach, gdzie istnieje podejrzenie wilgoci oraz zanieczyszczenia, użyj T0008.
• Używaj tylko rekomendowanych (bez wosków) ścierek pyłochłonnych. Upewnij się, że rozłożyłeś całą ścierkę i delikatnie zwijaj dla lepszego efektu.
Złe praktyki
• Nie dopuść do odparowania zmywacza z powierzchni – wytrzyj do sucha, dopóki powierzchnia jest mokra.
• Nie używaj papieru w rolce (niebieskiego), który pozostawia włókna celulozowe.
• Nie używaj starych lub przesiąkniętych ścierek oraz brudnych. Nie dopuść do nadmiernego zabrudzenia. Nie używaj ścierek, które upadły na podłogę lub miały kontakt ze skórą (potem).
• Nie używaj ścierek pranych i wybielanych. Takie ścierki mogą zostawiać zanieczyszczenia.
• Nie spiesz się podczas procesu czyszczenia – upewnij się, że żadne miejsca nie zostały pominięte.
• Nieprawidłowe używanie dyspensera rozcieńczalnika w pompie. Nadmierny natrysk rozcieńczalnika może spowodować powstania kręgów, jeżeli nie są wytarte do sucha.
• Nie wycieraj zmywaczami nieutwardzonej/niewystarczająco utwardzonej farby.
• Unikaj używania acetonu i innych agresywnych zmywaczy.
• Unikaj moczenia/zanurzania ścierek w zmywaczach, ponieważ może to zwiększyć ryzyko powstania śladów po wycieraniu.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU POMIĘDZY APLIKACJĄ KOLEJNYCH WARSTW FARB
Dobre praktyki
• Czyszczenie pompy zalecane jest podczas ciepłej pogody lub pracy produktami z krótkim czasem życia. Opłukanie pompy i węży pomiędzy warstwami zapobiegnie żelowaniu w wężach i na dyszy pistoletu.
• Międzywarstwowe czyszczenie pompy powinno być wykonane tym samym rozcieńczalnikiem, który jest używany do farby.
Złe praktyki
• Nie płucz tylko częściowo pompy między warstwami. Niedokładne opłukanie pompy może skutkować rozpryskami/grudkami w kolejnej warstwie, spowodowanymi niedokładnym usunięciem ich.
• Nie płucz pomiędzy warstwami acetonem lub tanimi z recyklingu, różnego rodzaju zmywaczami.


Tekst oparty na materiałach szkoleniowych AWLGRIP, International firmy Akzo Nobel.
Tłumaczenie Marta Wieder-Pokorska,
Opracowanie Joanna Janiak-Frais
Więcej informacji: www.jachting.troton.pl